Executieve functies

executieve functies

Wat zijn executieve functies?

Executieve functies en vaardigheden zorgen ervoor dat je kan functioneren in het dagelijks leven. De executieve functies regelen bijvoorbeeld dat je kan starten met een taak en je aandacht kan richten- en kan vasthouden op de taak. Als je deze vaardigheden goed ontwikkeld hebt, heeft dat een positief effect op je algehele ontwikkeling. Een belangrijke reden om hier met kinderen aan te werken. Merk je dat je kind:

Moeilijk tot werken komt en niet zelfstandig aan een opdracht kan beginnen?

Het lastig vindt geconcentreerd met een opdracht bezig te blijven en snel afgeleid raakt?

Moeite heeft met tot rust komen wanneer hij/zij iets spannend vindt

Regelmatig door anderen heen praat en/of moeite heeft met (op zijn beurt) wachten?

Vaak zijn werk niet af heeft en/of moeite heeft met het inschatten hoeveel tijd hij nodig heeft voor een opdracht

Niet weet wat hij in de ochtend moet doen om op tijd op school te komen?

Vaak aan het zoeken is naar zijn spullen omdat deze niet op een vaste plek worden gelegd

Zich een opdracht van school bij thuiskomst moeilijk kan herinneren?

Dit kan mogelijk te maken hebben met (de ontwikkeling van) de executieve functies. Wanneer je als ouder of leerkracht merkt dat er problemen zijn in het dagelijks functioneren thuis en/of op school en je een van bovenstaande situaties herkend, dan kan je Ergotherapie Mila inschakelen.