Typen

typen

Al op jonge leeftijd wordt er van kinderen verwacht dat zij allerlei schooltaken met de computer kunnen maken. Wie goed kan typen, heeft daarbij een streepje voor! 

Is schrijven moeilijk voor jouw kind en beperkt dit hem of haar in haar schoolprestaties? Is een reguliere typcursus niet haalbaar wegens concentratieproblemen, faalangst, dyslexie, dyspraxie, ADHD en/of DCD?

Wij bieden de mogelijkheid om op een aangepaste manier blind te leren typen met ondersteuning van een kinderergotherapeut! Hierin leggen wij de focus op successen i.p.v. de hoeveelheid gemaakte fouten en op cognitieve vaardigheden i.p.v. repetitieve handelingen. We gebruiken verschillende leerkanalen tegelijk en houden rekening met het eigen tempo van jouw kind.

Als er minder aandacht nodig is voor het ‘typen’, kan er meer aandacht besteed worden aan de inhoud van de tekst. Verwerken van informatie gaat sneller waardoor er meer (vrije) tijd over blijft!