Over Ergotherapie Mila

Ergotherapie Mila is een praktijk voor kinderen uit de omgeving Cuijk en Nijmegen

Kinderen leren vaardigheden en activiteiten door het te doen! Maar het is niet voor ieder kind vanzelfsprekend om alles op deze manier te leren. Soms wil het gewoon niet lukken… 

Heeft je kind moeite met schrijven? Heeft je kind moeite met zich te concentreren? Of wil het veters strikken maar niet lukken? Deze kinderen willen wij graag helpen! 

Ergotherapie Mila vindt dat ieder kind die geremd wordt in zijn of haar ontwikkeling een unieke aanpak verdiend. Wij richten ons op het verbeteren van betekenisvolle en doelgerichte handelingen uit het dagelijks leven, thuis en op school. Het gaat hierbij om activiteiten die de kinderen zelf willen uitvoeren of waarvan de ouders en/of leerkracht het belangrijk vinden dat ze deze kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Spelen en ontspanning
 • Zelfredzaamheid
 • Goed mee kunnen doen op school.


Wil je meer informatie over ergotherapie en wat onze aanpak voor jouw kind of leerling kan betekenen? Neem gerust contact op. 

Heb je een vraag of probleem? Blijf er niet te lang mee rond lopen! Soms is het fijn om met iemand te kunnen sparren. Je kan daarom vrijblijvend contact opnemen, we denken graag met je mee!

over ons

Ontmoet ons team

Mila de Moor

Praktijkhouder, Ergotherapeut & Sensorisch integratie therapeut 0683515378 info@ergotherapiemila.nl
Werkdagen: maandag, woensdag, vrijdag

Mijn naam is Mila de Moor : trotse praktijkeigenaar van Ergotherapie Mila. Werken met kinderen is altijd al mijn grootste passie geweest. Wanneer ik een trotse glimlach zie op een kindergezicht nadat het zijn doelen behaald heeft weet ik waar ik het voor doe.

Inmiddels ben ik ruim 6 jaar aan het werk als kinderergotherapeut met ervaring binnen de kinderrevalidatie en de eerstelijns kinderergotherapie. Daarnaast heb ik diverse opleidingen, nascholingen en cursussen gevolgd op het gebied van: prikkelverwerking, observeren en analyseren, (voorbereidend)schrijven, typen, lateralisatie, executieve functies en de neuro-motorische rijpheid van het brein. In oktober 2022 heb ik de specialisatie tot HSK-professional met succes afgerond.

 

‘Mag Mila ook een keer bij ons komen spelen?’

‘Mijn kleren aantrekken kan ik niet, maar verkleden daar ben ik héél goed in!’

Ik ben van mening dat spel de meest natuurlijke vorm van leren is. Daarom maak ik er goed gebruik van binnen mijn behandelingen. Ergotherapie bij Mila is geen ‘moeten’, maar plezier beleven, samen leren en gestelde doelen behalen!

Naast mijn taken als behandelaar heb ik ervaring in het adviseren en coachen van leerkrachten ten aanzien van zorgleerlingen, hiermee kan ik een bijdrage leveren binnen het ‘passend’ onderwijs. 

Daarnaast werk ik op dinsdag en donderdag als praktijkdocent voor de opleiding ergotherapie aan de Hogeschool van Nijmegen. 

 

Louise van der Vecht

Ergotherapeut  & Sensorisch integratie  therapeut 

0623167476  Louise@ergotherapiemila.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

Mijn naam is Louise van der Vecht en ik ben in mei 2023 gestart bij Ergotherapie Mila. Ik ben ruim 14 jaar werkzaam geweest binnen de kinderrevalidatie op het speciaal onderwijs en ik vind het leuk om mijn kennis en vaardigheden in te zetten en verder uit te breiden binnen de eerstelijns kinderergotherapie.

Als ergotherapeut zet ik graag mijn creativiteit en praktische aanpak in om op een speelse manier doelen te bereiken met kinderen en hun omgeving. De kinderen waar ik mee werk hebben vaak vragen over het beter kunnen leren van dagelijkse activiteiten thuis, op school of tijdens spel. De ene keer komen die vragen van het kind zelf en de andere keer vanuit de ouders, leerkrachten of andere betrokkenen. Kinderen ontwikkelen door te spelen, gericht te oefenen en strategieën te ontdekken. Door ouders, verzorgers en leerkrachten te betrekken en soms iets aan te passen in de omgeving, dragen we gezamenlijk bij om de mogelijkheden van kinderen te vergroten. Het is mooi om te zien wanneer een kind meer vertrouwen krijgt in eigen kunnen en daardoor steeds meer nieuwe uitdagingen durft aan te gaan!

Ik heb diverse opleidingen gevolgd waaronder Kinderneurorevalidatie (en VOAA en AHA) over motorische ontwikkeling, arm-hand functie en hersenletsel, CO-OP over leren plannen en aanpakken van nieuwe vaardigheden,  Sensorische Integratie over prikkelverwerking. Daarbij heb ik nascholingen gevolgd waaronder schrijfritmiek en kleutervaardigheden, executieve functies, oogmotoriek en motivational interviewing. 

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik sta ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor paramedici en ben Direct Toegankelijk als Ergotherapeut.

Sophie de Bont

Ergotherapeut & Sensorisch integratie therapeut

0623132264 sophie@ergotherapiemila.nl

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

Mijn naam is Sophie de Bont en ik ben sinds april 2023 werkzaam bij Ergotherapie Mila. Van jongs af aan wist ik al zeker dat mijn passie ligt bij het werken met kinderen. Na het afronden van mijn opleiding tot ergotherapeut in 2014 ben ik altijd werkzaam geweest met deze fantastische doelgroep. Het geeft mij veel voldoening en plezier in mijn werk om een kind en zijn ouders te mogen begeleiden in zijn ontwikkeling.

Mijn ervaring ligt vooral binnen de eerstelijns kinderergotherapie. Ik zal mijn huidige ervaring met plezier verder uitbreiden bij Ergotherapie Mila. Ik heb mij de afgelopen jaren gespecialiseerd in de Sensorische Informatieverwerking ook wel prikkelverwerking genoemd. Iedereen heeft zijn eigen sensorisch profiel en dat maakt iedereen uniek.

Met passie en enthousiasme zoek ik naar de puzzelstukjes om inzicht te krijgen in het gedrag van een kind en passende oplossingen te vinden. Voor mij is het de uitdaging om deze puzzel te maken samen met het kind en zijn omgeving. Spelenderwijs en met succeservaringen een kind laten groeien, het zelfvertrouwen vergroten en opgestelde doelen samen bereiken is waar ik het voor doe!

Ik heb de afgelopen jaren verschillende cursussen gevolgd, namelijk:

 • Sensorische informatieverwerking (AKK)
 • Sensorische informatieverwerking en autisme (kenniscentrum Siem)
 • Werken met aandacht (AKK)
 • Kijk eens anders en coach vanuit kracht en mogelijkheden (AKK)
 • Sensorische integratie in de vroege ontwikkeling (AKK)

Indy Persijn

Ergotherapeut  

0617710457 indy@ergotherapiemila.nl

Werkdagen: dinsdag en woensdag

Ik ben Indy Persijn en werkzaam bij Ergotherapie Mila per mei 2024.

Mijn passie heeft altijd al bij het werken met kinderen gelegen. Tijdens de opleiding Ergotherapie heb ik mijn kennis en ervaring met kinderen mogen verbreden in de kinderrevalidatie en met een minor over de ontwikkeling van het kind. Ik kijk er naar uit deze kennis en ervaring uit te breiden in de eerste lijn praktijk bij Ergotherapie Mila!

Om mijzelf verder te blijven ontwikkelen zal ik in september beginnen met de opleiding tot sensorisch integratie therapeut om ook kinderen met hulpvragen rondom prikkelverwerking te kunnen begeleiden.

Mijn doel als ergotherapeut is om samen met het kind en de omgeving het zelfvertrouwen van het kind te vergroten en de doelen die we hebben opgesteld te behalen. Hiervoor zet ik een speelse en creatieve aanpak in, zodat het kind met een lach naar huis gaat! Spelenderwijs leren is het uitgangspunt van mijn behandelingen.

Mijn werkdagen zijn dinsdag en woensdag. Ik zal met name werkzaam zijn op de praktijklocatie in Cuijk.

Ik sta ingeschreven bij het kwaliteitsregister voor paramedici en ben Direct Toegankelijk als Ergotherapeut.

Marian Polderdijk-Peeters

Ergotherapeut 

0617738439  marian@ergotherapiemila.nl

Werkdagen: woensdag & vrijdag

Ik ben Marian Polderdijk – Peeters. Vanaf april 2024 ben ik werkzaam bij Ergotherapie Mila. Sinds 2003 ben ik werkzaam als ergotherapeut en heb ik altijd met kinderen gewerkt. Als kinderergotherapeut zet ik graag mijn flexibiliteit, creativiteit en praktische aanpak in om op een fijne, speelse manier doelen te bereiken.

De kinderen waar ik mee werk hebben vaak vragen over het beter kunnen leren van dagelijkse activiteiten thuis, op school of tijdens spel. De hulpvragen ontstaan veelal door een ontwikkelingsachterstand, motorische problemen, Autisme, ADHD, DCD, Cerebrale Parese en moeite met het verdelen van de energie gedurende de dag als gevolg van een verminderde belastbaarheid om diverse redenen.

Ik doe graag een stapje extra om alle betrokkenen zoals ouders en leerkrachten bij de behandeling te betrekken zodat we zo snel mogelijk een verandering kunnen bewerkstelligen en het kind binnen zijn of haar mogelijkheden kan meedoen of het gestelde doel wordt bereikt. Die doelen kunnen we bereiken door samen te oefenen, maar vaak ook door adviseren of coachen van ouders of leerkrachten in kader van passend onderwijs. Daarnaast ondersteun ik bij de aanvraag van hulpmiddelen of voorzieningen.

Naast het werken met het kind vind ik het ook super leuk om de typcursus Typ10 aan te bieden in een groep. Hierbij leren de kinderen van elkaar, stimuleren ze elkaar en leert ieder op zijn eigen tempo en manier met tien vingers blind te typen.

Het blijft mooi om te zien hoe een kind meer vertrouwen krijgt in eigen kunnen en daardoor steeds meer nieuwe uitdagingen aan durft te gaan!

Ik heb diverse opleidingen gevolgd gericht op de kinderneurorevalidatie, motorische ontwikkeling, planmatig handelen, (voorbereidend) schrijven, typen en kleutervaardigheden. 

Mijn werkdagen zijn woensdag en vrijdag.

Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister voor Paramedici en ben Direct Toegankelijk als ergotherapeut.

Werkwijze

Aanmelden kan telefonisch, per mail of via het contactformulier op de website. Je hebt geen verwijzing nodig van een (huis)arts.

Blijf niet te lang lopen met vragen of onzekerheden! Je kan vrijblijvend een informatiegesprek aanvragen. Dit kan zowel live op de praktijk als via beeldbellen. 

Tijdens de intake neem ik graag de tijd om jouw kind en de situatie beter te leren kennen. We brengen de hulpvraag volledig in kaart tijdens een eerste intakegesprek. We kijken in gesprek goed naar de oorzaak van het probleem.

Na een eerste intakegesprek plan ik een observatie in de context waar het probleem zich voordoet. Dit kan thuis zijn, maar dit kan ook op school, op de opvang of op de sportclub zijn. Na de observatie worden er geselecteerde, kortdurende testjes uitgevoerd op de praktijklocatie. Dit zijn testjes die kinderen met plezier uitvoeren.

Er wordt samen een behandelplan opgesteld. We formuleren concrete doelen en bespreken samen wat er tijdens de ergotherapie behandelingen geoefend kan worden. Na de behandeling weet je als ouder en leerkracht waar je extra aandacht aan kan besteden om de ontwikkeling van je kind te stimuleren. De behandeling vindt plaats in de praktijk, aan huis of op school (onder de voorwaarden van de zorgverzekeraar). 

Met toestemming van ouders vindt er met regelmaat overleg plaats met direct betrokkenen zoals leerkracht of medewerkers van de kinderopvang.

Ergotherapie Mila creëert een veilige, uitdagende en stimulerende leeromgeving waarin jouw kind zich optimaal kan ontwikkelen! 

Na een aantal consulten evalueren we of er vooruitgang geboekt wordt, hoe de behandeling loopt en of er nog doelen zijn waaraan gewerkt dient te worden. Indien nodig worden doelstellingen aangepast, dit gebeurt altijd in overleg.

Wanneer de doelen zijn behaald wordt het behandeltraject beëindigd met een evaluatiegesprek. Tijdens het traject worden onderzoek, behandelplan, vorderingen en eindresultaat besproken.

Vergoeding

 • Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering tot 10 uur per kalenderjaar
 • Wanneer je aanvullend verzekerd bent kan het zijn dat er extra uren beschikbaar zijn. Dit kan je nakijken in je polis.
 • Financiering vanuit (passend) onderwijs is mogelijk. Neem contact op voor de huidige tarieven.
 • Scholingen, coaching on the job en informatie avonden/studiedagen kunnen worden geboekt. Tarieven worden in overleg bepaald.