Typen in een handomdraai

Typen als schrijven moeite kost?

Veel kinderen kampen met schrijfproblemen. Het leren schrijven wil niet altijd lukken. Ergotherapie Mila ziet veel kinderen met schrijfproblemen en wil deze kinderen, buiten de therapie die wordt aangeboden op het verbeteren van het schrijven, ook op een andere manier helpen. Dit doe ik door deze kinderen een aangepaste typcursus aan te bieden. 

Waarom kies ik voor blijven schrijven? Waarom is typen een extra hulpmiddel en geen vervanging van het schrijven met de hand? 

Wat betreft het vervangen van schrijven met de hand door ‘schrijven met een toetsenbord’ is onderzoek eenduidig: schrijven met de hand ondersteund het leren lezen, spellen en rekenen meer dan typen. Al lijkt het dat de computer het leren schrijven met de hand overbodig maakt, onderzoek wijst uit dat jonge kinderen hun brein ontwikkelen door te schrijven. Maar wanneer er hardnekkige schrijfproblemen ontstaan is het verstandig te kijken naar een extra manier om je gedachten op papier te krijgen. Werken op een computer zou een hulp kunnen zijn, maar daarvoor moeten ze vlot blind kunnen typen. 

In mei 2022 heb ik de opleiding tot typ10 docent afgerond en help ik leerlingen bij het vlot blind leren typen

Met Typ10 kan ik aan de slag met kinderen die baat hebben bij het leren typen om een problematiek op te vangen of juist om een sterkte uit te bouwen. Door mijn therapeutische inzichten in het motorisch leren van kinderen kan ik ieder kind op zijn eigen leertempo begeleiden bij het blind leren typen. De methode houdt speciaal rekening met leer- en ontwikkelingsstoornissen zoals dyslexie, dyspraxie, DCD, ADD, ADHD, fijnmotorische problemen en concentratieproblemen. 

Ik zie zo vaak kinderen die nieuwe vaardigheden onmiddellijk onder de knie willen hebben. Als ik iets doe, dan wil ik het ook meteen kunnen! Maar het is juist zo belangrijk om de tijd te nemen om nieuwe vaardigheden te oefenen. Maar om de tijd ergens voor te nemen, moet de motivatie ervoor zijn. In 10 weken leer ik ieder kind op zijn of haar eigen niveau blind typen zonder tijdsdruk. Hierbij maak ik gebruik van verschillende leerstrategieën. Ergotherapie Mila leert het typen aan zonder de nadruk te leggen op tempo of snelheid. Ik motiveer de kinderen door ze succeservaringen op te laten doen en geen nadruk te leggen op de hoeveelheid gemaakte fouten. Op een speelse manier leren typen, wie wil dat nou niet?

ÉN 

Binnenkort zal ik een update plaatsen over het volgen van een typ10 zomerinterventie! Waarom al die extra cursussen en leergroepjes tijdens schoolperiodes? Hoezo kunnen we de zomervakantie niet efficiënt en op een leuke manier benutten om de kids klaar te stomen voor het nieuwe schooljaar?

Houdt de website goed in de gaten, meer informatie volgt! 

Blog

Typ10 cursus weer van start!

De typ cursussen gaan weer van start in 2023!!
Wil jouw kind op een leuke en kindvriendelijke manier blind leren typen met 10 vingers? Wil jouw kind plezier ervaren, successen opdoen en een typdiploma halen na 10 lessen van een kinderergotherapeut gespecialiseerd in de typ10 methode.

Lees snel verder en meld je aan!

Blog

DCD, wat is dat?

DCD? Wat is het en hoe kunnen we het herkennen?
Revalidatie Friesland maakte samen met een aantal partners, waaronder Balans, een poster die kan helpen signalen van DCD of motorische problemen te herkennen. Hier zijn wij heel blij mee! We hopen kinderen hierdoor eerder en nóg beter te kunnen helpen! Weet jij al wat DCD betekend?

Blog

Typen in een handomdraai

Veel kinderen kampen met schrijfproblemen. Het leren schrijven wil niet altijd lukken. Ergotherapie Mila ziet veel kinderen met schrijfproblemen en wil deze kinderen, buiten de therapie die wordt aangeboden op het verbeteren van het schrijven, ook op een andere manier helpen.