Slaapproblemen en ergotherapie

Kinderergotherapie bij slaapproblemen

Slaapproblemen bij kinderen zijn een veelvoorkomend en vaak uitdagend probleem voor zowel ouders als kinderen. Wanneer een kind moeite heeft met in slaap vallen, doorslapen of uitgerust wakker worden, kan dit te maken hebben met hoe zij prikkels verwerken. Onze collega Louise van der Vecht heeft onlangs de specialisatie cursus gevolgd voor de behandeling en begeleiding van kinderen en ouders op het gebied van slaapproblematiek en prikkelverwerking. Kinderergotherapie, specifiek gericht op sensorische integratie, kan een effectieve benadering zijn om slaapproblemen aan te pakken. Hier is waarom:

Wat is Sensorische Integratie?

Sensorische integratie verwijst naar het proces waarmee het zenuwstelsel zintuiglijke informatie uit de omgeving en het lichaam ontvangt, organiseert en interpreteert. Voor veel kinderen verloopt dit proces soepel, maar voor sommige kinderen, vooral die met sensorische verwerkingsproblemen, kan dit lastig zijn. Dit kan resulteren in over- of onderreacties op prikkels, wat hun dagelijks functioneren en slaap kan beïnvloeden.

Hoe sensorische verwerkingsproblemen de slaap beïnvloeden

Kinderen met sensorische verwerkingsproblemen kunnen moeite hebben met:

Overprikkeling: Dit kan ertoe leiden dat ze moeite hebben om tot rust te komen en in slaap te vallen.

Onderprikkeling: Ze kunnen zich niet veilig of comfortabel voelen zonder voldoende sensorische input, wat ook hun slaap kan verstoren.

Onregelmatige Slaapcyclus: Problemen met prikkelverwerking kunnen leiden tot een ontregelde interne klok, waardoor het moeilijk is om een consistent slaapschema aan te houden.

De Rol van Kinderergotherapie

Kinderergotherapie gericht op de sensorische integratie, richt zich op het verbeteren van het dagelijks functioneren van kinderen door hen te helpen beter om te gaan met sensorische informatie. Hier zijn enkele manieren waarop kinderergotherapie slaapproblemen kan aanpakken:

Individueel Sensorisch Profiel: Ergotherapeuten maken gebruik van assessments om een gedetailleerd sensorisch profiel van het kind op te stellen. Dit helpt om te begrijpen welke prikkels het kind moeilijk vindt en welke juist helpen om te kalmeren.

Slaapdagboek: Een effectief hulpmiddel om inzicht te krijgen in de slaapproblemen en mogelijke oplossingen te vinden, is het bijhouden van een slaapdagboek. De ergotherapeut heeft een gestandaardiseerd format welke ouders in de thuissituatie kunnen invullen. Door het slaapdagboek bij te houden kan de ergotherapeut patronen en mogelijke oorzaken van het slaapprobleem identificeren. 

Sensorische Integratie Therapie: Deze therapie omvat het aanbieden van gestructureerde sensorische ervaringen om het zenuwstelsel te helpen prikkels beter te verwerken en integreren. 

Slaaproutine en Omgevingsaanpassingen: Ergotherapeuten kunnen helpen bij het ontwikkelen van een rustige en voorspelbare slaaproutine, afgestemd op de sensorische behoeften van het kind. 

Ouderbegeleiding en Ondersteuning: Ouders krijgen begeleiding en praktische tips over hoe ze een sensorisch vriendelijke omgeving kunnen creëren en hoe ze het beste kunnen reageren op de specifieke sensorische behoeften van hun kind.

Resultaten van Kinderergotherapie

Door sensorische integratie therapie kunnen kinderen:

Effectiever omgaan met sensorische input, wat helpt om overprikkeling te verminderen.

Een regelmatiger en rustiger slaappatroon ontwikkelen, wat leidt tot een meer uitgeruste en alertere toestand overdag.

Minder angst en stress ervaren rondom bedtijd, wat bijdraagt aan een positievere slaapervaring.

Conclusie

Kinderergotherapie, en in het bijzonder sensorische integratie therapie, biedt een gerichte en effectieve aanpak voor het aanpakken van slaapproblemen bij kinderen. Door te focussen op hoe een kind prikkels verwerkt en aanpassingen te maken die passen bij hun individuele sensorische behoeften, kunnen de ergotherapeuten van Ergotherapie Mila kinderen helpen om beter te slapen en daardoor beter te functioneren in hun dagelijkse leven.

Blog

Slaapproblemen bij kinderen

Ieder kind zou lekker moeten kunnen slapen. Voor veel kinderen en hun ouders is dit helaas niet vanzelfsprekend. Slapen is essentieel om je goed te ontwikkelen en te functioneren overdag.
Bij ergotherapie Mila kunnen we slaapproblemen, vaak voorkomend in combinatie met prikkelverwerkingsproblemen, analyseren en hierover adviseren gericht op individuele behoeften. Door inzicht en een praktische insteek kunnen we kinderen helpen om beter te slapen en daardoor ook beter te kunnen functioneren in hun dagelijks leven.

Blog

Typ10 cursus weer van start!

De typ cursussen gaan weer van start in 2023!!
Wil jouw kind op een leuke en kindvriendelijke manier blind leren typen met 10 vingers? Wil jouw kind plezier ervaren, successen opdoen en een typdiploma halen na 10 lessen van een kinderergotherapeut gespecialiseerd in de typ10 methode.

Lees snel verder en meld je aan!

Blog

DCD, wat is dat?

DCD? Wat is het en hoe kunnen we het herkennen?
Revalidatie Friesland maakte samen met een aantal partners, waaronder Balans, een poster die kan helpen signalen van DCD of motorische problemen te herkennen. Hier zijn wij heel blij mee! We hopen kinderen hierdoor eerder en nóg beter te kunnen helpen! Weet jij al wat DCD betekend?