DCD

Wat is DCD? 

DCD is een ontwikkelingsstoornis van de coördinatie van bewegingen. DCD staat voor ‘Developmental Coordination Disorder, in het Nederlands vertaald: Coördinatie ontwikkelingsstoornis. 

Kinderen met DCD hebben moeite met het coördineren van bewegingen, waardoor ze alledaagse taken minder makkelijk uit kunnen voeren dan leeftijdsgenootjes. Kinderen met DCD worden vaak als ‘onhandig’ beschreven of ‘lomp’. DCD komt voor bij 5% van de naar schoolgaande kinderen. Dit betekend dat er in vrijwel iedere groep sprake is van één of meer leerlingen met DCD. DCD komt vader voor bij jongens dan bij meisjes. 

‘Kijk nou toch eens uit’ 

‘De chocopasta zit meer op je handen dan op het brood…’

‘Hier trap ik niet in hoor, thuis kan je het wel en in de klas ineens niet meer?’

De DCD poster 

Revalidatie Friesland maakte samen met een aantal partners, waaronder Balans, een poster die kan helpen signalen van DCD of motorische problemen te herkennen: 

https://balansdigitaal.nl/wp-content/uploads/2022/07/Poster-Heeft-Renee-DCD-Signalen-van-motorische-problemen-bij-kinderen.pdf

Ergotherapie Mila

Voor alle kinderen met DCD geldt dat er motorische problemen zijn, die hun uitwerking hebben op het dagelijks leven. Kinderen met DCD hebben vaak moeite met schooltaken als: knippen, kleuren, knutselen en schrijven. Ook zien we vaak kinderen die moeite hebben met algemene dagelijkse activiteiten zoals aan- en uitkleden, veters strikken en eten met bestek. Het minder goed kunnen uitvoeren van dit soort motorische activiteiten kan gevolgen hebben voor het zelfbeeld van het kind. 

Ergotherapie Mila gaat spelenderwijs met kinderen met DCD aan de slag om ze op een leuke en passende manier toch te leren hoe ze het beste kunnen knutselen, schrijven etc. Ergotherapie Mila zorgt voor succeservaringen, plezier in het leren van motorische taken en voldoende herhaling om de motorische taak eigen te maken. 

Wij zijn blij dat deze poster is ontwikkeld en er steeds meer aandacht is voor de diagnose DCD. We hopen hiermee de kinderen met DCD nóg beter te helpen en hulp te bieden vóórdat het achterlopen bij het motorisch handelen gaat zorgen voor frustratie en een verminderd zelfbeeld.

Wil je meer informatie over DCD? Of heb je een vraag over wat Ergotherapie Mila voor jouw kind kan betekenen? 

Neem gerust contact op! 

Blog

Typ10 cursus weer van start!

De typ cursussen gaan weer van start in 2023!!
Wil jouw kind op een leuke en kindvriendelijke manier blind leren typen met 10 vingers? Wil jouw kind plezier ervaren, successen opdoen en een typdiploma halen na 10 lessen van een kinderergotherapeut gespecialiseerd in de typ10 methode.

Lees snel verder en meld je aan!

Blog

DCD, wat is dat?

DCD? Wat is het en hoe kunnen we het herkennen?
Revalidatie Friesland maakte samen met een aantal partners, waaronder Balans, een poster die kan helpen signalen van DCD of motorische problemen te herkennen. Hier zijn wij heel blij mee! We hopen kinderen hierdoor eerder en nóg beter te kunnen helpen! Weet jij al wat DCD betekend?

Blog

Typen in een handomdraai

Veel kinderen kampen met schrijfproblemen. Het leren schrijven wil niet altijd lukken. Ergotherapie Mila ziet veel kinderen met schrijfproblemen en wil deze kinderen, buiten de therapie die wordt aangeboden op het verbeteren van het schrijven, ook op een andere manier helpen.